สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน มิถุนายน 2566

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 7 7 11
2 13 14 14
3 10 11 11
4 5 5 5
5 13 15 15
6 15 15 16
7 25 24 27
8 33 16 33
9 16 16 16
10 17 16 17
11 17 16 20
12 8 8 8
13 16 14 24
14 16 16 26
15 21 16 31
16 10 10 11
17 11 10 11
18 18 17 25
19 9 9 11
20 14 14 15
21 10 10 10
22 5 6 9
23 6 6 7
24 2 2 2
25 10 11 11
26 15 10 17
27 79 18 97
28 10 10 12
29 13 13 14
30 15 13 18

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop