สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 16 16 17
2 13 13 14
3 10 11 11
4 18 18 18
5 16 16 16
6 19 19 19
7 10 10 10
8 15 15 15
9 15 15 23
10 17 17 17
11 18 18 21
12 2 2 2
13 3 3 3
14 - - -
15 3 3 3
16 5 5 5
17 8 7 8
18 4 4 5
19 16 4 16
20 21 21 21
21 23 19 23
22 17 12 17
23 11 11 11
24 12 11 12
25 12 12 12
26 21 19 21
27 13 13 13
28 8 8 15
29 13 13 14
30 14 13 14
31 8 8 9

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop