สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 13 13 13
2 11 11 13
3 21 13 35
4 18 19 20
5 16 11 16
6 13 13 14
7 14 14 15
8 11 11 11
9 11 11 11
10 12 12 18
11 7 7 7
12 20 12 27
13 16 16 18
14 12 11 18
15 12 12 21
16 21 15 23
17 12 12 15
18 16 16 23
19 84 12 84
20 18 14 23
21 23 7 23
22 7 7 7
23 8 8 9
24 7 7 8
25 6 6 7
26 12 12 14
27 10 8 16
28 2 2 2
29 8 8 8
30 3 3 3
31 3 3 3

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop