สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน เมษายน 2566

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 11 11 11
2 12 13 13
3 8 7 8
4 14 14 14
5 11 13 16
6 10 10 10
7 10 10 11
8 15 15 15
9 17 17 18
10 10 10 10
11 16 16 16
12 13 13 13
13 8 8 8
14 16 17 23
15 13 13 13
16 12 12 17
17 13 13 13
18 11 11 11
19 12 12 13
20 14 14 14
21 17 17 22
22 12 12 13
23 11 11 19
24 7 7 13
25 15 15 16
26 16 15 16
27 18 18 20
28 18 18 18
29 15 17 17
30 10 10 10

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop