สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน มีนาคม 2566

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 11 7 16
2 9 8 14
3 7 7 7
4 4 4 4
5 11 11 11
6 4 4 6
7 9 8 9
8 5 4 5
9 7 7 15
10 23 6 24
11 2 2 2
12 3 3 3
13 5 4 5
14 5 3 8
15 10 6 10
16 5 6 6
17 3 3 4
18 4 4 6
19 16 7 16
20 6 4 6
21 9 9 22
22 8 6 9
23 10 10 11
24 7 8 8
25 6 6 7
26 6 6 6
27 4 4 4
28 13 14 21
29 7 7 7
30 8 7 8
31 11 11 11

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop