สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน กันยายน 2563

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 55 58 77
2 95 65 142
3 39 38 49
4 17 13 30
5 15 14 18
6 9 9 10
7 22 17 37
8 19 16 24
9 13 12 23
10 15 15 18
11 24 23 36
12 19 18 19
13 10 10 10
14 37 15 42
15 14 15 22
16 21 18 29
17 42 22 52
18 17 17 19
19 10 10 11
20 22 13 23
21 24 18 37
22 25 17 32
23 31 23 53
24 22 20 25
25 18 15 22
26 24 14 38
27 15 11 17
28 40 26 43
29 17 15 21
30 17 15 26

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop