สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 16 12 16
2 16 16 21
3 14 10 17
4 19 14 23
5 6 6 8
6 14 9 14
7 17 11 21
8 8 7 13
9 17 17 20
10 14 14 22
11 16 10 29
12 14 9 21
13 21 16 25
14 14 13 36
15 24 9 24
16 17 16 19
17 18 16 91
18 23 16 30
19 37 28 56
20 38 25 42
21 9 8 22
22 17 18 34
23 10 10 19
24 30 22 52
25 56 17 57
26 53 36 81
27 15 18 21
28 20 17 20
29 79 68 189
30 288 173 562
31 88 75 160

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop