สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 24 30 48
2 25 24 29
3 22 18 25
4 14 13 15
5 13 30 36
6 27 67 85
7 16 18 30
8 49 62 92
9 13 142 148
10 38 81 96
11 29 26 41
12 21 24 28
13 24 21 26
14 36 29 54
15 47 34 71
16 25 19 26
17 26 26 32
18 24 34 47
19 34 32 43
20 21 17 22
21 33 23 45
22 40 31 49
23 21 16 28
24 10 10 13
25 15 14 18
26 22 13 29
27 49 44 62
28 20 20 30
29 16 17 24
30 15 14 18
31 10 8 20

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop