สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 33 33 33
2 - - -
3 - - -
4 12 12 12
5 14 13 14
6 12 11 12
7 13 13 13
8 13 13 19
9 18 19 19
10 5 5 5
11 - - -
12 14 15 19
13 17 15 17
14 19 18 19
15 15 13 15
16 16 17 28
17 3 3 3
18 6 6 6
19 29 28 44
20 25 22 31
21 14 14 29
22 36 30 42
23 2 2 2
24 - - -
25 11 11 11
26 16 16 17
27 12 12 22
28 17 17 17
29 27 25 30

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop