สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน มกราคม 2567

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 10 10 12
2 21 20 21
3 14 14 14
4 21 21 21
5 18 20 26
6 20 19 20
7 20 20 20
8 20 19 23
9 23 23 23
10 19 20 20
11 28 22 29
12 15 14 15
13 22 23 23
14 14 13 14
15 25 25 25
16 17 14 17
17 22 22 22
18 29 28 29
19 24 24 24
20 19 19 19
21 16 18 23
22 16 16 16
23 28 24 29
24 18 17 18
25 26 25 31
26 13 13 13
27 12 12 12
28 13 13 13
29 13 9 13
30 29 28 33
31 32 32 37

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop