สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 11 3 12
2 17 13 18
3 17 10 17
4 17 12 23
5 13 9 13
6 17 12 21
7 12 9 12
8 10 9 13
9 16 13 24
10 13 9 14
11 3 3 4
12 12 6 17
13 15 13 25
14 50 11 50
15 21 15 24
16 6 6 7
17 20 13 20
18 5 5 5
19 18 5 18
20 5 6 6
21 98 37 145
22 63 24 70
23 17 11 18
24 8 8 11
25 8 10 19
26 10 11 20
27 14 10 20
28 17 12 27
29 18 15 21
30 10 9 22
31 28 16 42

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop