สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน เมษายน 2562

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 26 17 31
2 29 15 29
3 23 22 26
4 21 15 29
5 17 10 27
6 13 11 14
7 6 6 6
8 20 10 21
9 14 15 19
10 16 16 20
11 9 8 12
12 6 6 11
13 14 9 24
14 10 10 11
15 16 10 21
16 10 9 11
17 15 9 15
18 18 14 20
19 10 7 14
20 13 8 15
21 109 608 611
22 74 249 281
23 75 418 424
24 28 35 62
25 18 13 22
26 30 13 36
27 7 6 7
28 5 5 5
29 10 11 13
30 26 10 28

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop