ข่าว / ประกาศ
กระดานข่าว
» ประชาสัมพันธ์กิจกรรม by : BytMam posted : 6 ธ.ค. 59 + 19:04:59 view : 65535 reply : 65534

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop