สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน ธันวาคม 2560

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 32 27 37
2 17 13 18
3 32 23 33
4 75 32 77
5 25 18 34
6 43 20 45
7 58 29 65
8 40 31 64
9 25 14 30
10 23 14 26
11 23 14 27
12 18 16 20
13 36 17 37
14 41 15 49
15 24 14 32
16 3 3 4
17 - - -
18 - - -
19 - - -
20 - - -
21 - - -
22 - - -
23 - - -
24 - - -
25 - - -
26 - - -
27 - - -
28 - - -
29 - - -
30 - - -
31 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop