สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน มีนาคม 2560

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 39 29 40
2 18 15 21
3 43 29 53
4 20 17 29
5 47 22 55
6 76 43 81
7 46 38 68
8 66 41 72
9 50 35 53
10 43 31 51
11 37 25 39
12 65 39 72
13 50 32 116
14 51 39 55
15 48 32 50
16 87 45 102
17 48 37 50
18 29 24 32
19 53 21 53
20 85 36 88
21 54 30 55
22 55 31 69
23 51 30 54
24 22 20 25
25 17 14 20
26 - - -
27 - - -
28 - - -
29 - - -
30 - - -
31 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop