สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน ตุลาคม 2561

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 29 19 96
2 57 23 66
3 18 14 18
4 21 16 21
5 28 29 49
6 15 7 19
7 31 21 32
8 56 19 60
9 37 21 42
10 25 18 41
11 29 19 29
12 18 17 19
13 82 81 90
14 38 32 38
15 30 22 40
16 35 25 53
17 47 19 48
18 53 22 55
19 47 25 50
20 9 9 12
21 37 23 44
22 54 23 71
23 - - -
24 - - -
25 - - -
26 - - -
27 - - -
28 - - -
29 - - -
30 - - -
31 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop