สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน สิงหาคม 2560

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 50 36 60
2 56 38 66
3 61 39 66
4 36 30 38
5 35 29 42
6 27 21 28
7 48 35 51
8 33 28 34
9 30 28 36
10 57 28 60
11 51 27 52
12 26 22 28
13 29 22 44
14 41 31 57
15 67 38 74
16 66 48 97
17 58 38 66
18 37 25 40
19 82 48 95
20 21 17 21
21 - - -
22 - - -
23 - - -
24 - - -
25 - - -
26 - - -
27 - - -
28 - - -
29 - - -
30 - - -
31 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop