สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 35 22 47
2 103 50 119
3 69 26 80
4 66 20 73
5 31 15 31
6 33 16 40
7 42 16 48
8 60 22 74
9 469 32 514
10 34 21 36
11 35 12 35
12 46 24 58
13 53 18 60
14 88 33 131
15 70 25 75
16 30 23 50
17 27 16 39
18 24 13 25
19 44 18 50
20 46 22 49
21 47 17 51
22 - - -
23 - - -
24 - - -
25 - - -
26 - - -
27 - - -
28 - - -
29 - - -
30 - - -
31 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop