สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 21 16 26
2 36 28 45
3 18 14 18
4 31 20 37
5 30 23 33
6 22 18 29
7 13 9 13
8 35 17 37
9 14 12 14
10 9 9 29
11 17 15 28
12 14 11 15
13 28 23 32
14 19 14 23
15 14 13 21
16 17 14 17
17 35 14 35
18 31 16 32
19 4 4 4
20 - - -
21 - - -
22 - - -
23 - - -
24 - - -
25 - - -
26 - - -
27 - - -
28 - - -
29 - - -
30 - - -
31 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop