ป้ายกำกับ : youtube

[MV]Love Story - taylor swift โดย b5020386เผยแพร่เมื่อ 3 ก.พ. 53 + 14:16:28 [MV]Love Story - taylor swift 10 (10)
Embedding YouTube Video in Moodle โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 16 ธ.ค. 52 + 21:33:43 Embedding YouTube Video in Moodle 0.0 (0)
Adding youtube to moodle โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 26 พ.ย. 52 + 10:22:28 Adding youtube to moodle 8.0 (8)

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop