ป้ายกำกับ : web 2.0

Web 3.0, Web 2.0, and Web 1.0 โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 17 ธ.ค. 52 + 14:49:22 Web 3.0, Web 2.0, and Web 1.0 0.0 (0)
Web 2.0 Tech Tools for 21st Century Teaching and Learning โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 12 ธ.ค. 52 + 02:00:00 Web 2.0 Tech Tools for 21st Century Teaching and Learning 0.0 (0)
Web 2.0 Social Networks โดย phantipaเผยแพร่เมื่อ 29 พ.ย. 52 + 18:35:26 ความรู้ ความหมาย Web 2.0 Social Networks 0.0 (0)
Adding youtube to moodle โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 26 พ.ย. 52 + 10:22:28 Adding youtube to moodle 8.0 (8)

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop