ป้ายกำกับ : teaching

Best Practices in Online Learning and Teaching โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 16 ธ.ค. 52 + 21:56:12 Best Practices in Online Learning and Teaching 0.0 (0)
Blogs For Teaching And Learning โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 12 ธ.ค. 52 + 02:30:14 Blogs For Teaching And Learning 0.0 (0)
Use of weblogs as a teaching and learning โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 12 ธ.ค. 52 + 02:26:54 Use of weblogs as a teaching and learning 0.0 (0)
21st Century Teaching & Learning โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 12 ธ.ค. 52 + 02:03:58 21st Century Teaching & Learning 0.0 (0)
Web 2.0 Tech Tools for 21st Century Teaching and Learning โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 12 ธ.ค. 52 + 02:00:00 Web 2.0 Tech Tools for 21st Century Teaching and Learning 0.0 (0)

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop