ป้ายกำกับ : media

New Media Content Creation Model 2.0 (Alpha) โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 11 พ.ค. 53 + 09:19:36 New Media Content Creation Model 2.0 (Alpha) 0.0 (0)
Developing A Blended Learning Strategy: Instructional Media & Pedagogical Considerations โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 12 ธ.ค. 52 + 02:35:18 Developing A Blended Learning Strategy: Instructional Media & Pedagogical Considerations 0.0 (0)
An introduction to social media โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 12 ธ.ค. 52 + 01:32:32 An introduction to social media 0.0 (0)
16 Social Media Trends for 2010 by Agent Wildfire โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 12 ธ.ค. 52 + 01:28:39 16 Social Media Trends for 2010 by Agent Wildfire 0.0 (0)
Social Media Presentation 10 Dec 2009 โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 12 ธ.ค. 52 + 00:53:40 Social Media Presentation 10 Dec 2009 0.0 (0)
834 Tips for Successful Online Instruction โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 2 ธ.ค. 52 + 01:52:05 834 Tips for Successful Online Instruction 0.0 (0)
หน่วยที่ 4 การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย ศยามน อินสะอาด โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 1 ธ.ค. 52 + 19:51:45 หน่วยที่ 4 การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย ศยามน อินสะอาด

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0.0 (0)

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop