ป้ายกำกับ : m-learning

เปิดตัว Kiosk โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 7 ต.ค. 53 + 10:31:56 เปิดตัว Kiosk 0.0 (0)
CHAPTER 2 Mobile Learning โดย คุณพันทิพา อมรฤทธิ์ โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 1 ก.ย. 53 + 16:06:45 CHAPTER 2 Mobile Learning โดย คุณพันทิพา อมรฤทธิ์ 0.0 (0)
แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนยุค2011_2 โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 1 ก.ย. 53 + 15:56:10 CHAPTER 2 Mobile Learning โดย คุณพันทิพา อมรฤทธิ์ 0.0 (0)
GMU-DAU Mobile Learning Workshop โดย phantipaเผยแพร่เมื่อ 21 ธ.ค. 52 + 13:29:15 GMU-DAU Mobile Learning Workshop 0.0 (0)
CEIT มุ่งพัฒนาระบบ Ubiquitous Learning โดยศยามน อินสะอาด โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 26 พ.ย. 52 + 19:06:28 CEIT มุ่งพัฒนาระบบ Ubiquitous Learning โดย ศยามน อินสะอาด 0.0 (0)

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop