ป้ายกำกับ : learning

New Smart Devices for Learning โดย akkadetเผยแพร่เมื่อ 21 ม.ค. 53 + 10:49:09 technology learning augmented reality mobile technology augmented virtuality e-learning education mobile steve wheeler ar 0.0 (0)
What is a Learning Platform? (VLE's explained) โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 16 ธ.ค. 52 + 21:47:40 What is a Learning Platform? (VLE's explained) 0.0 (0)
Virtual Social Worlds and the Future of Learning โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 16 ธ.ค. 52 + 20:32:14 Virtual Social Worlds and the Future of Learning 0.0 (0)
Learning Activity in Second Life โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 16 ธ.ค. 52 + 20:28:39 Learning Activity in Second Life 0.0 (0)
Blogs For Teaching And Learning โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 12 ธ.ค. 52 + 02:30:14 Blogs For Teaching And Learning 0.0 (0)
Use of weblogs as a teaching and learning โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 12 ธ.ค. 52 + 02:26:54 Use of weblogs as a teaching and learning 0.0 (0)
Mobile Learning Exchange โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 12 ธ.ค. 52 + 02:22:22 Mobile Learning Exchange 0.0 (0)
Social Innovations in Online Learning โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 12 ธ.ค. 52 + 02:18:02 Social Innovations in Online Learning 0.0 (0)
Mobile Learning โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 12 ธ.ค. 52 + 02:10:34 Mobile Learning 0.0 (0)
Using e-Learning To Facilitate 21st Century Learning โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 12 ธ.ค. 52 + 02:07:47 Using e-Learning To Facilitate 21st Century Learning 0.0 (0)
21st Century Teaching & Learning โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 12 ธ.ค. 52 + 02:03:58 21st Century Teaching & Learning 0.0 (0)
Web 2.0 Tech Tools for 21st Century Teaching and Learning โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 12 ธ.ค. 52 + 02:00:00 Web 2.0 Tech Tools for 21st Century Teaching and Learning 0.0 (0)
Learning TRENDS 500th Edition โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 1 ธ.ค. 52 + 19:37:21 Learning TRENDS 500th Edition

By Elliott Masie
0.0 (0)
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT GUIDE โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 1 ธ.ค. 52 + 19:10:18 LEARNALBERTA.CA LEARNING OBJECT DEVELOPMENT GUIDE 0.0 (0)
Designing for active learning โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 1 ธ.ค. 52 + 18:54:21 Designing for active learning
online with learning design
templates

Iain McAlpine
La Trobe University

Belinda Allen
Learning & Teaching @ UNSW
University of New South Wales

Proceedings ascilite Singapore 2007: Full paper: McAlpine and Allen
0.0 (0)

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop