ป้ายกำกับ : e learning

แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนยุค2011_2 โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 1 ก.ย. 53 + 15:56:10 CHAPTER 2 Mobile Learning โดย คุณพันทิพา อมรฤทธิ์ 0.0 (0)
How to build a simple electric motor, plus how it works โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 8 ธ.ค. 52 + 00:22:01 How to build a simple electric motor, plus how it works 0.0 (0)
834 Tips for Successful Online Instruction โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 2 ธ.ค. 52 + 01:52:05 834 Tips for Successful Online Instruction 0.0 (0)
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยคุณอมรเทพ เทพวิชิต โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 27 พ.ย. 52 + 00:40:35 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยคุณอมรเทพ เทพวิชิต 0.0 (0)
หน่วยที่ 12 Workshop การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดย ศยามน อินสะอาด โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 26 พ.ย. 52 + 09:11:30 หน่วยที่ 12 Workshop การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดย ศยามน อินสะอาด 0.0 (0)
หน่วยที่ 12 Workshop การสร้าง Banner โดย ศยามน อินสะอาด โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 26 พ.ย. 52 + 09:09:43 หน่วยที่ 12 Workshop การสร้าง Banner โดย ศยามน อินสะอาด 0.0 (0)
หน่วยที่ 12 Workshop การสร้าง E-Card โดย ศยามน อินสะอาด โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 26 พ.ย. 52 + 08:25:28 หน่วยที่ 12 Workshop การสร้าง E-Card โดย ศยามน อินสะอาด 0.0 (0)
หน่วยที่ 11 การนำไฟล์จากโปรแกรม SWiSHmax ไปใช่ร่วมกับโปรแกรมอื่น โดย ศยามน อินสะอาด โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 26 พ.ย. 52 + 08:23:39 หน่วยที่ 11 การนำไฟล์จากโปรแกรม SWiSHmax ไปใช่ร่วมกับโปรแกรมอื่น โดย ศยามน อินสะอาด 0.0 (0)
หน่วยที่ 10 การสร้าง Links โดย ศยามน อินสะอาด โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 26 พ.ย. 52 + 08:21:57 หน่วยที่ 10 การสร้าง Links โดย ศยามน อินสะอาด 0.0 (0)
หน่วยที่ 9 การนำเข้า Movie โดย ศยามน อินสะอาด โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 26 พ.ย. 52 + 08:20:37 หน่วยที่ 9 การนำเข้า Movie โดย ศยามน อินสะอาด 0.0 (0)
หน่วยที่ 4 การสร้างภาพกราฟิก (Image) โดยศยามน อินสะอาด โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 26 พ.ย. 52 + 08:09:56 หน่วยที่ 4 การสร้างภาพกราฟิก (Image) โดยศยามน อินสะอาด 0.0 (0)
Present WBI โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 26 พ.ย. 52 + 06:30:51 Present WBI โดยคุณศยามน อินสะอาด 0.0 (0)
English2_1 โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 26 พ.ย. 52 + 06:10:43 วิชาภาษาอังกฤษ : Writing 0.0 (0)

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop