ป้ายกำกับ : ceit

SAR_CEIT_2558 โดย phantipaเผยแพร่เมื่อ 26 ก.ค. 59 + 12:04:36 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)
ปีการศึกษา 2558 (กรกฎาคม 2558 – มิถุนายน 2559)
ของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
0.0 (0)
งานเปิดตัว Kiosk โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 7 ต.ค. 53 + 09:48:43 งานเปิดตัว Kiosk 0.0 (0)
แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนยุค2011_2 โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 1 ก.ย. 53 + 15:56:10 CHAPTER 2 Mobile Learning โดย คุณพันทิพา อมรฤทธิ์ 0.0 (0)
แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนยุค2011_1 โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 1 ก.ย. 53 + 15:48:46 CHAPTER 1 Ubiquitous Learning โดย คุณศยามน อินสะอาด 0.0 (0)
เพศศึกษา3 โดย narraygtokaoเผยแพร่เมื่อ 12 ก.ค. 53 + 09:05:20 เพศศึกษา3 0.0 (0)
เพศศึกษา2 โดย narraygtokaoเผยแพร่เมื่อ 12 ก.ค. 53 + 09:04:54 เพศศึกษา2 0.0 (0)
เพศศึกษา1 โดย narraygtokaoเผยแพร่เมื่อ 12 ก.ค. 53 + 09:04:27 เพศศึกษา1 0.0 (0)
สุดยอดกำเนิดสัตว์อัศจรรย์10 โดย narraygtokaoเผยแพร่เมื่อ 12 ก.ค. 53 + 09:02:22 สุดยอดกำเนิดสัตว์อัศจรรย์10 0.0 (0)
สุดยอดกำเนิดสัตว์อัศจรรย์9 โดย narraygtokaoเผยแพร่เมื่อ 12 ก.ค. 53 + 09:01:50 สุดยอดกำเนิดสัตว์อัศจรรย์9 0.0 (0)
สุดยอดกำเนิดสัตว์อัศจรรย์8 โดย narraygtokaoเผยแพร่เมื่อ 12 ก.ค. 53 + 09:01:27 สุดยอดกำเนิดสัตว์อัศจรรย์8 0.0 (0)
สุดยอดกำเนิดสัตว์อัศจรรย์7 โดย narraygtokaoเผยแพร่เมื่อ 12 ก.ค. 53 + 09:01:02 สุดยอดกำเนิดสัตว์อัศจรรย์7 0.0 (0)
สุดยอดกำเนิดสัตว์อัศจรรย์6 โดย narraygtokaoเผยแพร่เมื่อ 12 ก.ค. 53 + 09:00:38 สุดยอดกำเนิดสัตว์อัศจรรย์6 0.0 (0)
สุดยอดกำเนิดสัตว์อัศจรรย์5 โดย narraygtokaoเผยแพร่เมื่อ 12 ก.ค. 53 + 09:00:10 สุดยอดกำเนิดสัตว์อัศจรรย์5 0.0 (0)
สุดยอดกำเนิดสัตว์อัศจรรย์4 โดย narraygtokaoเผยแพร่เมื่อ 12 ก.ค. 53 + 08:59:30 สุดยอดกำเนิดสัตว์อัศจรรย์4 0.0 (0)
สุดยอดกำเนิดสัตว์อัศจรรย์3 โดย narraygtokaoเผยแพร่เมื่อ 12 ก.ค. 53 + 08:59:04 สุดยอดกำเนิดสัตว์อัศจรรย์3 0.0 (0)
สุดยอดกำเนิดสัตว์อัศจรรย์2 โดย narraygtokaoเผยแพร่เมื่อ 12 ก.ค. 53 + 08:58:33 สุดยอดกำเนิดสัตว์อัศจรรย์2 0.0 (0)
สุดยอดกำเนิดสัตว์อัศจรรย์1 โดย narraygtokaoเผยแพร่เมื่อ 12 ก.ค. 53 + 08:58:01 สุดยอดกำเนิดสัตว์อัศจรรย์1 0.0 (0)
เกิดจากไฟ10 โดย narraygtokaoเผยแพร่เมื่อ 12 ก.ค. 53 + 08:52:29 เกิดจากไฟ10 0.0 (0)
เกิดจากไฟ9 โดย narraygtokaoเผยแพร่เมื่อ 12 ก.ค. 53 + 08:51:58 เกิดจากไฟ9 0.0 (0)
เกิดจากไฟ8 โดย narraygtokaoเผยแพร่เมื่อ 12 ก.ค. 53 + 08:51:30 เกิดจากไฟ8 0.0 (0)

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop