ป้ายกำกับ : ubiquitous learning

CHAPTER 1 Ubiquitous Learning โดย คุณศยามน อินสะอาด โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 1 ก.ย. 53 + 16:04:41 CHAPTER 1 Ubiquitous Learning โดย คุณศยามน อินสะอาด 0.0 (0)
แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนยุค2011_1 โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 1 ก.ย. 53 + 15:48:46 CHAPTER 1 Ubiquitous Learning โดย คุณศยามน อินสะอาด 0.0 (0)

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop