ป้ายกำกับ : technology

Mobile Learning with J.Nalder โดย phantipaเผยแพร่เมื่อ 25 พ.ค. 53 + 15:47:52 iPod touch for mobile learning (Mobile Learning with J.Nalder) 0.0 (0)
Application Mobile-Pizza โดย phantipaเผยแพร่เมื่อ 19 พ.ค. 53 + 15:57:06 Application Mobile-Pizza 0.0 (0)
Application Mobile-Pepsi โดย phantipaเผยแพร่เมื่อ 19 พ.ค. 53 + 15:53:52 Application Mobile-Pepsi 0.0 (0)
นิสสัน Nissan เผยต้นแบบ "รถยนต์ยิ้มได้" โดย phantipaเผยแพร่เมื่อ 21 ม.ค. 53 + 10:56:15 นิสสัน Nissan เผยต้นแบบ "รถยนต์ยิ้มได้" 0.0 (0)
New Smart Devices for Learning โดย akkadetเผยแพร่เมื่อ 21 ม.ค. 53 + 10:49:09 technology learning augmented reality mobile technology augmented virtuality e-learning education mobile steve wheeler ar 0.0 (0)
Future Technology โดย phantipaเผยแพร่เมื่อ 4 ม.ค. 53 + 14:24:15 You know it's ironic, that all this new technology seems to be pointing to something...sort of leading us to remember who and what we truly are.....We have all these capabilities and so much more. 0.0 (0)
Google Goggles โดย phantipaเผยแพร่เมื่อ 21 ธ.ค. 52 + 15:58:40 Google Goggles is a visual search app for Android phones. Instead of using words, take a picture of an object with your camera phone: we attempt to recognize the object, and return relevant search results. Goggles also provides information about businesses near you by displaying their names directly in the camera preview. 0.0 (0)
the future of technology โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 17 ธ.ค. 52 + 16:07:06 the future of technology 0.0 (0)
THE FUTURE TECHNOLOGY! โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 17 ธ.ค. 52 + 16:05:14 THE FUTURE TECHNOLOGY! 0.0 (0)
RFID - Technology Video โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 17 ธ.ค. 52 + 14:27:50 RFID - Technology Video 0.0 (0)
Did You Know 4.0 โดย phantipaเผยแพร่เมื่อ 13 ธ.ค. 52 + 12:00:19 This is another official update to the original "Shift Happens" video. This completely new Fall 2009 version includes facts and stats focusing on the changing media landscape, including convergence... 0.0 (0)
Social Implications Of Mobile Technology In Emerging Markets โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 12 ธ.ค. 52 + 01:17:50 Social Implications Of Mobile Technology In Emerging Markets 0.0 (0)

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop