ป้ายกำกับ : social networks

Did You Know 5.0 โดย phantipaเผยแพร่เมื่อ 13 ธ.ค. 52 + 22:37:09 Did You Know 5.0 0.0 (0)
Web 2.0 and the LMS โดย phantipaเผยแพร่เมื่อ 13 ธ.ค. 52 + 13:16:37 Presentation on Web 2.0 and learning management systems (LMS). NITLE conference on the topic, Reed College, 2006 0.0 (0)
Web 3.0 The Semantic Web โดย phantipaเผยแพร่เมื่อ 13 ธ.ค. 52 + 12:19:15 Web 3.0 The Semantic Web 0.0 (0)
Evolution Web 1.0, Web 2.0 to Web 3.0 โดย phantipaเผยแพร่เมื่อ 13 ธ.ค. 52 + 11:28:28 Evolution Web 1.0, Web 2.0 to Web 3.0 0.0 (0)
Web 2.0 Social Networks โดย phantipaเผยแพร่เมื่อ 29 พ.ย. 52 + 18:35:26 ความรู้ ความหมาย Web 2.0 Social Networks 0.0 (0)

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop