ป้ายกำกับ : moodle

แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนยุค2011_3 โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 1 ก.ย. 53 + 15:58:46 CHAPTER 3 e-Learning and Web 3.0 โดย คุณอมรเทพ เทพวิชิต 0.0 (0)
Moodle 1 โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 16 ธ.ค. 52 + 21:49:15 Moodle 1 0.0 (0)
What is Moodle? โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 16 ธ.ค. 52 + 21:45:20 What is Moodle? 0.0 (0)
Uploading Files in Moodle โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 16 ธ.ค. 52 + 21:44:21 Uploading Files in Moodle 0.0 (0)
Embedding Flash in Moodle 1 โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 16 ธ.ค. 52 + 21:42:26 Embedding Flash in Moodle 1 0.0 (0)
Embedding Flash in Moodle 2 โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 16 ธ.ค. 52 + 21:41:07 Embedding Flash in Moodle 2 0.0 (0)
Moodle Questionnaires โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 16 ธ.ค. 52 + 21:39:34 Moodle Questionnaires 0.0 (0)
How to: Create a Moodle Quiz - Simplified! โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 16 ธ.ค. 52 + 21:38:21 How to: Create a Moodle Quiz - Simplified! 0.0 (0)
How-to: Add RSS to Moodle (First Edit) โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 16 ธ.ค. 52 + 21:35:18 How-to: Add RSS to Moodle (First Edit) 0.0 (0)
Embedding YouTube Video in Moodle โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 16 ธ.ค. 52 + 21:33:43 Embedding YouTube Video in Moodle 0.0 (0)
Moodle And The 21st Century Teacher โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 12 ธ.ค. 52 + 01:56:12 Moodle And The 21st Century Teacher 0.0 (0)
หน่วยที่ 3 ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน โดย อมรเทพ เทพวิชิต โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 1 ธ.ค. 52 + 19:45:42 หน่วยที่ 3 ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน โดย อมรเทพ เทพวิชิต

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10 (10)
Adding youtube to moodle โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 26 พ.ย. 52 + 10:22:28 Adding youtube to moodle 8.0 (8)
Moodle Presentation โดย thaninเผยแพร่เมื่อ 26 พ.ย. 52 + 10:05:37 Moodle Presentation 0.0 (0)

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop