ป้ายกำกับ : make text fade

How To Make Text Fade In Adobe Flash cs4 โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 16 ธ.ค. 52 + 23:07:32 How To Make Text Fade In Adobe Flash cs4 0.0 (0)

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop