ป้ายกำกับ : google goggles

Google Goggles โดย phantipaเผยแพร่เมื่อ 21 ธ.ค. 52 + 15:58:40 Google Goggles is a visual search app for Android phones. Instead of using words, take a picture of an object with your camera phone: we attempt to recognize the object, and return relevant search results. Goggles also provides information about businesses near you by displaying their names directly in the camera preview. 0.0 (0)

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop