ป้ายกำกับ : future technology

Future Technology โดย phantipaเผยแพร่เมื่อ 4 ม.ค. 53 + 14:24:15 You know it's ironic, that all this new technology seems to be pointing to something...sort of leading us to remember who and what we truly are.....We have all these capabilities and so much more. 0.0 (0)

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop