ป้ายกำกับ : 3d

สื่อ 3มิติ โดย 242038เผยแพร่เมื่อ 26 ก.ย. 59 + 10:39:01 เรื่อง : กระบวนการเชื่อมอาร์กฟลักซ์คอร์
รหัสวิชา 533261 กรรมวิธีการผลิต
ผู้ร่วมผลิต : อาจารย์ ดร.จงกล ศรีธร
ผลิตโดย : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
0.0 (0)
Rotomolding (3D) โดย suttineeเผยแพร่เมื่อ 6 ต.ค. 58 + 18:02:31 เรื่อง : Rotomolding (3D)
วิชา : Engineering Materials
รหัสวิชา : 531101

ผู้สอน : อ.ดร.ตติยา ตรงสถิตกุล
0.0 (0)
Injection Molding (3D) โดย suttineeเผยแพร่เมื่อ 6 ต.ค. 58 + 15:32:42 เรื่อง : Injection Molding (3D)
วิชา : Engineering Materials
รหัสวิชา : 531101
ผู้สอน : อ.ดร.ตติยา ตรงสถิตกุล
0.0 (0)
Thermoforming Process (3D) โดย suttineeเผยแพร่เมื่อ 6 ต.ค. 58 + 13:54:05 เรื่อง : Thermoforming Process (3D)
วิชา : Engineering Materials
รหัสวิชา : 531101
ผู้สอน : อ.ดร.ตติยา ตรงสถิตกุล
0.0 (0)
Mold Design (3D) โดย suttineeเผยแพร่เมื่อ 5 ต.ค. 58 + 17:58:56 เรื่อง : Mold Design (3D)
วิชา : แม่พิมพ์และองค์ประกอบของแม่พิมพ์
รหัสวิชา : 528401

ผู้สอน : อ.ดร.ตติยา ตรงสถิตกุล
0.0 (0)
Blow Molding (3D) โดย suttineeเผยแพร่เมื่อ 5 ต.ค. 58 + 17:20:01 เรื่อง : Blow Molding (3D)
วิชา : Engineering Materials
รหัสวิชา : 531101

ผู้สอน : อ.ดร.ตติยา ตรงสถิตกุล
0.0 (0)
Very Cool 3D Medical Animation โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 5 ก.พ. 53 + 10:51:45 Very Cool 3D Medical Animation 0.0 (0)
military medical 3d surgery medical animation MOA education Tres3d โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 5 ก.พ. 53 + 10:31:47 military medical 3d surgery medical animation MOA education Tres3d 0.0 (0)
HIV Replication 3D Medical Animation โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 5 ก.พ. 53 + 10:23:46 HIV Replication 3D Medical Animation 0.0 (0)
3D TV โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 17 ธ.ค. 52 + 16:08:40 3D TV 0.0 (0)
3D Animación Médica - Excelente!! โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 16 ธ.ค. 52 + 23:16:13 3D Animación Médica - Excelente!! 0.0 (0)
Flash CS4 Tutorial - 3D Transformation and Rotation โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 16 ธ.ค. 52 + 23:09:20 Flash CS4 Tutorial - 3D Transformation and Rotation 0.0 (0)
Flash CS4 New Features: Using 3D Tools (lynda.com) โดย sayamonเผยแพร่เมื่อ 16 ธ.ค. 52 + 22:57:27 Flash CS4 New Features: Using 3D Tools (lynda.com) 0.0 (0)

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop