ป้ายกำกับ : น้ำ

หนึ่งในพระราชดำริ จัดกระบวนทัพรับมือ "น้ำ" โดย suttineeเผยแพร่เมื่อ 28 พ.ย. 54 + 17:45:42 คนไทยต้องรักกัน และร่วมกันปลูกจิตสำนักให้ทุกคน รักชาติ รักแผ่นดิน รักในหลวง
เราทุกคนมา "รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี ทำความดีถวายในหลวง"
0.0 (0)
หนึ่งในพระราชดำริ ยุทธศาสตร์พัฒนาชาติด้วย "น้ำ" โดย suttineeเผยแพร่เมื่อ 28 พ.ย. 54 + 16:45:36 คนไทยต้องรักกัน และร่วมกันปลูกจิตสำนักให้ทุกคน รักชาติ รักแผ่นดิน รักในหลวง
เราทุกคนมา "รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี ทำความดีถวายในหลวง"
0.0 (0)
[MV]หาไม่เจอหรือเธอไม่มี โดย b5282524เผยแพร่เมื่อ 3 ก.พ. 53 + 14:52:58 Am Fine feat กับ เก่ง Infamous 10 (10)
เพลงดอกไม้บาน โดย b5282524เผยแพร่เมื่อ 3 ก.พ. 53 + 14:48:52 เสถียรธรรมสถาน 10 (10)

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop