ป้ายกำกับ : ดอกไม้

ปีบทอง-03 โดย suttineeเผยแพร่เมื่อ 25 ก.พ. 56 + 11:12:23 ดอกไม้ 0.0 (0)
ปีบทอง-02 โดย suttineeเผยแพร่เมื่อ 25 ก.พ. 56 + 11:11:11 ดอกไม้ 0.0 (0)
ปีบทอง-01 โดย suttineeเผยแพร่เมื่อ 25 ก.พ. 56 + 11:09:39 ดอกไม้ 0.0 (0)
ดอกมะลิ โดย suttineeเผยแพร่เมื่อ 12 ส.ค. 55 + 10:34:19 ดอกเอ๋ยดอกมะลิ
ถึงยามผลิกลิ่นพราวสกาวต้น
สดสะอาดปราศสีราคีระคน
เหมือนกมลสดใสหมดระคาย
กลิ่นมะลิหอมกระไรไม่รู้สร่าง
เปรียบได้อย่างรักแท้ไม่แปรหาย

ดอกมะลิ
ดอก มะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์และเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเย็นระรื่นใจ จึงยกย่องให้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ เป็นดอกไม้วันแม่แห่งชาติ ซึ่งทางราชการให้ถือว่าวันเสด็จพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือ วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ เริ่มในปี พ.ศ.2519 เป็นต้นมา
0.0 (0)
ดอกมะลื โดย suttineeเผยแพร่เมื่อ 12 ส.ค. 55 + 10:23:01 ดอกเอ๋ยดอกมะลิ
ถึงยามผลิกลิ่นพราวสกาวต้น
สดสะอาดปราศสีราคีระคน
เหมือนกมลสดใสหมดระคาย
กลิ่นมะลิหอมกระไรไม่รู้สร่าง
เปรียบได้อย่างรักแท้ไม่แปรหาย

ดอกมะลิ
ดอก มะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์และเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเย็นระรื่นใจ จึงยกย่องให้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ เป็นดอกไม้วันแม่แห่งชาติ ซึ่งทางราชการให้ถือว่าวันเสด็จพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือ วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ เริ่มในปี พ.ศ.2519 เป็นต้นมา
0.0 (0)
ดอกไม้ โดย suttineeเผยแพร่เมื่อ 13 มิ.ย. 55 + 04:30:52 ดอกไม้ 0.0 (0)
ดอกไม้ โดย suttineeเผยแพร่เมื่อ 13 มิ.ย. 55 + 04:21:11 ดอกไม้ 0.0 (0)

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop