สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 15 10 17
2 7 7 12
3 16 16 17
4 8 8 8
5 12 12 15
6 5 5 5
7 16 18 35
8 7 7 8
9 11 11 11
10 6 7 7
11 13 2 13
12 4 4 4
13 10 9 12
14 10 11 14
15 11 8 13
16 7 8 8
17 6 7 7
18 5 8 8
19 6 6 6
20 2 2 2
21 9 9 13
22 5 5 6
23 8 8 8
24 8 8 8
25 14 14 14
26 4 4 4
27 6 6 6
28 5 5 8
29 36 37 37
30 11 11 15

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop