สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 17 11 18
2 22 14 24
3 10 7 10
4 15 15 16
5 14 11 19
6 8 8 9
7 21 14 29
8 38 22 55
9 29 19 41
10 6 6 7
11 8 8 8
12 12 9 15
13 12 12 12
14 10 11 18
15 32 28 46
16 21 10 22
17 10 9 13
18 29 20 54
19 3 3 4
20 11 8 12
21 4 4 54
22 125 29 145
23 18 15 23
24 18 14 22
25 17 12 17
26 18 15 25
27 9 9 12
28 11 10 11
29 8 8 16
30 2 2 2
31 5 5 5

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop