สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 12 9 15
2 39 26 47
3 22 17 25
4 17 15 22
5 11 12 28
6 10 9 15
7 18 20 34
8 9 9 11
9 10 10 18
10 16 18 22
11 38 24 42
12 32 20 44
13 8 7 10
14 14 23 25
15 37 61 91
16 12 7 12
17 7 5 7
18 - - -
19 17 10 19
20 11 13 13
21 23 16 30
22 27 27 35
23 12 13 15
24 16 16 24
25 12 11 21
26 11 14 16
27 16 22 25
28 17 12 28
29 13 14 16
30 12 16 19
31 13 13 17

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop