สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน มีนาคม 2563

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 49 15 52
2 11 9 14
3 12 12 16
4 26 9 27
5 14 12 17
6 15 14 17
7 10 10 11
8 8 6 8
9 25 17 25
10 37 24 51
11 29 15 34
12 23 13 27
13 13 15 19
14 9 9 14
15 11 10 11
16 15 13 19
17 26 21 26
18 30 23 49
19 16 15 23
20 15 13 22
21 14 11 15
22 21 19 23
23 26 17 38
24 20 15 24
25 20 19 25
26 13 13 22
27 12 12 14
28 9 4 9
29 16 15 21
30 19 11 24
31 14 12 22

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop