สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน กันยายน 2562

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 24 18 87
2 23 15 25
3 9 9 12
4 25 13 51
5 21 13 22
6 24 22 35
7 28 15 48
8 20 11 28
9 13 11 15
10 28 23 50
11 78 35 122
12 59 31 83
13 26 22 41
14 11 10 18
15 27 19 30
16 28 18 30
17 24 26 60
18 44 19 45
19 15 12 20
20 13 12 25
21 20 14 25
22 21 18 22
23 26 18 27
24 27 20 31
25 54 34 94
26 63 26 78
27 21 22 44
28 16 14 19
29 9 8 10
30 11 13 15

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop