สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 19 15 42
2 4 4 16
3 15 13 32
4 19 15 27
5 37 20 40
6 24 10 39
7 31 14 35
8 17 17 24
9 8 6 8
10 14 9 19
11 33 23 41
12 23 14 37
13 29 20 31
14 51 17 63
15 38 33 49
16 22 13 35
17 10 10 11
18 17 13 37
19 22 18 25
20 51 28 88
21 25 18 38
22 35 22 63
23 37 14 38
24 9 8 11
25 11 10 13
26 23 14 27
27 28 18 34
28 32 23 48

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop