สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 36 28 40
2 21 20 29
3 49 32 71
4 30 23 39
5 40 25 40
6 25 17 37
7 39 27 40
8 16 14 18
9 57 23 58
10 92 28 94
11 76 23 78
12 48 20 48
13 100 80 108
14 92 50 94
15 66 44 75
16 58 34 59
17 104 47 135
18 130 41 134
19 39 31 48
20 54 31 56
21 46 26 59
22 22 21 24
23 45 29 70
24 42 23 47
25 71 44 76
26 172 137 190
27 62 50 72
28 52 28 56
29 43 30 45
30 30 24 40
31 31 25 45

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop