สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน สิงหาคม 2560

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 50 36 60
2 56 38 66
3 61 39 66
4 36 30 38
5 35 29 42
6 27 21 28
7 48 35 51
8 33 28 34
9 30 28 36
10 57 28 60
11 51 27 52
12 26 22 28
13 29 22 44
14 41 31 57
15 67 38 74
16 66 48 97
17 58 38 66
18 37 25 40
19 82 48 95
20 34 28 34
21 83 40 89
22 995 133 1,060
23 560 95 608
24 828 119 943
25 518 96 561
26 1,189 232 1,339
27 750 207 887
28 480 107 551
29 117 45 136
30 1,176 220 1,179
31 469 112 485

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop