สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน เมษายน 2567

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 45 42 47
2 30 29 30
3 29 30 30
4 15 14 16
5 23 18 25
6 23 25 25
7 11 11 11
8 24 23 32
9 19 18 19
10 25 25 25
11 22 23 24
12 17 17 21
13 3 3 3
14 - - -
15 9 9 9
16 28 29 32
17 14 14 15
18 21 20 21
19 16 15 16
20 26 26 31
21 23 23 23
22 24 23 25
23 27 27 28
24 14 14 14
25 - - -
26 - - -
27 - - -
28 - - -
29 - - -
30 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop