สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน ตุลาคม 2566

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 4 4 4
2 3 3 3
3 11 10 12
4 8 7 8
5 4 4 4
6 5 5 5
7 4 4 4
8 9 2 9
9 5 5 10
10 12 9 19
11 17 15 55
12 6 6 10
13 13 11 13
14 7 7 7
15 12 10 12
16 16 16 16
17 10 10 10
18 18 18 22
19 22 18 25
20 28 28 41
21 12 12 12
22 21 20 22
23 13 13 14
24 31 18 31
25 15 16 16
26 27 13 28
27 6 6 16
28 8 8 8
29 14 14 14
30 10 10 12
31 13 12 16

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop