สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 5 5 5
2 2 2 5
3 5 5 5
4 13 7 13
5 5 5 7
6 4 4 4
7 7 7 7
8 6 5 6
9 4 4 4
10 16 10 16
11 5 4 5
12 6 6 6
13 8 8 8
14 5 5 10
15 27 11 27
16 15 16 17
17 8 7 8
18 6 6 6
19 4 4 6
20 5 5 5
21 5 4 7
22 10 10 11
23 8 6 8
24 4 4 4
25 5 5 5
26 5 6 11
27 8 8 9
28 3 3 3
29 4 4 4
30 4 6 10
31 7 7 7

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop