สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน กันยายน 2566

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 87 13 88
2 5 5 5
3 7 6 9
4 5 5 5
5 10 10 13
6 7 7 7
7 3 3 3
8 1 1 1
9 5 6 7
10 10 7 10
11 10 7 11
12 9 12 81
13 6 6 6
14 6 6 7
15 5 5 18
16 8 8 12
17 6 5 6
18 13 13 36
19 8 5 8
20 6 6 6
21 6 6 9
22 6 6 10
23 5 5 5
24 - - -
25 - - -
26 - - -
27 - - -
28 - - -
29 - - -
30 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop