สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 27 27 27
2 20 20 25
3 17 18 18
4 16 16 16
5 25 25 27
6 18 18 29
7 16 16 16
8 31 23 31
9 19 19 24
10 13 14 14
11 14 14 16
12 15 16 16
13 35 24 35
14 11 11 11
15 27 20 29
16 10 10 10
17 11 11 11
18 12 12 13
19 17 15 17
20 19 21 21
21 17 18 18
22 20 12 20
23 10 11 11
24 14 14 15
25 12 12 12
26 15 15 15
27 15 15 15
28 8 8 8
29 - - -
30 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop