สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน เมษายน 2564

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 16 28 29
2 14 14 15
3 16 15 17
4 8 8 8
5 25 22 29
6 9 9 20
7 29 28 37
8 14 13 14
9 8 8 21
10 6 6 6
11 17 13 19
12 15 14 19
13 13 8 13
14 6 7 7
15 49 11 50
16 10 10 10
17 12 11 13
18 23 17 26
19 17 16 20
20 10 10 13
21 - - -
22 - - -
23 - - -
24 - - -
25 - - -
26 - - -
27 - - -
28 - - -
29 - - -
30 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop