สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 18 14 22
2 15 12 31
3 24 18 35
4 16 17 24
5 24 19 26
6 26 24 42
7 9 10 11
8 13 16 18
9 30 28 39
10 19 15 26
11 28 24 36
12 16 16 17
13 30 40 56
14 6 7 8
15 16 12 19
16 19 15 26
17 10 10 10
18 23 17 26
19 17 18 29
20 28 14 31
21 19 17 20
22 11 11 13
23 15 17 19
24 23 19 27
25 5 6 6
26 - - -
27 - - -
28 - - -
29 - - -
30 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop