สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 20 6 20
2 9 6 12
3 15 10 15
4 7 6 14
5 4 4 4
6 6 5 6
7 15 15 27
8 7 7 10
9 13 13 14
10 6 5 6
11 16 8 16
12 13 11 16
13 23 18 26
14 19 14 25
15 16 14 18
16 18 16 22
17 13 13 15
18 18 9 18
19 11 11 14
20 24 12 24
21 20 18 24
22 21 17 24
23 8 8 10
24 11 11 15
25 12 8 21
26 5 5 5
27 11 10 21
28 17 16 21
29 23 18 40
30 25 20 41
31 11 9 11

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop