สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 23 20 30
2 8 11 11
3 17 13 22
4 22 18 143
5 15 13 31
6 15 12 20
7 14 13 17
8 20 16 22
9 40 11 60
10 16 8 16
11 32 30 85
12 18 19 21
13 13 13 23
14 13 16 16
15 27 10 31
16 22 18 28
17 17 16 18
18 19 12 30
19 42 31 53
20 25 14 27
21 18 15 30
22 35 16 39
23 20 18 30
24 15 13 32
25 7 7 8
26 21 15 31
27 17 11 31
28 7 7 12
29 9 9 33
30 9 9 11

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop