สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน มกราคม 2564

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 3 3 10
2 4 4 4
3 9 7 10
4 18 18 26
5 9 8 14
6 26 19 31
7 10 10 14
8 32 10 34
9 14 10 14
10 5 5 6
11 23 17 23
12 28 12 33
13 11 8 15
14 13 13 13
15 8 9 32
16 2 2 2
17 - - -
18 - - -
19 - - -
20 - - -
21 - - -
22 - - -
23 - - -
24 - - -
25 - - -
26 - - -
27 - - -
28 - - -
29 - - -
30 - - -
31 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop